Loading...
Loading...

Inspekcje antykorozyjne FROSIO/NACE oraz AMPP

Świadczymy profesjonalne usługi kontroli procesu malowania przemysłowego. Nasz wykwalifikowany zespół inspektorów FROSIO/NACE nadzoruje przygotowanie powierzchni oraz przeprowadza kontrolę na każdym etapie aplikacji systemu malarskiego. Inspekcja kończy się szczegółowym raportem, sporządzonym zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi.

Coating Operator Qualification Test (COQT)

Przeprowadzamy test kwalifikacyjny dla operatorów powłok, znany również jako Coating Operator Qualification Test. Jest to egzamin mający na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie aplikacji oraz kontroli jakości wykonanych prac (samokontrola). Kandydaci wykazują się również znajomością i stosowaniem odpowiednich norm i przepisów bezpieczeństwa.

Otrzymanie pozytywnego wyniku w teście kwalifikacyjnym dla operatorów powłok jest często wymagane w branży i potwierdza deklarowane przez kandydatów kwalifikacje. Egzaminy, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, są nadzorowane przez polskich i norweskich inspektorów FROSIO/NACE. COQT stanowi klucz do kariery dla malarzy przemysłowych, którzy pragną pracować w Norwegii.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje i zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Nasza oferta obejmuje kursy takie jak: Norsok M-501 + EPOXY, Malarz-Piaskarz oraz Farby etylokrzemianowe. Nasze szkolenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, zapewniają praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do rozwoju kariery, która przyczynia się do rozwoju zawodowego.

  • Kurs malarz-piaskarz

    Jako zespół inspektorów, stale współpracującymi z norweskimi firmami podczas nadzorowania malowanych konstrukcji typu off-shore oraz organizowania tzw. site testów w systemie 1A, 1B (egzaminy praktyczne [...]

  • Farby etylokrzemianowe

    Szkolenie praktyczne z zastosowania farb etylokrzemianowych to specjalistyczne i profesjonalne szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z właściwościami, technikami aplikacji oraz zastosowaniami tych [...]

  • Kurs Norsok M-501

    Certyfikat Norsok - do czego jest potrzebny? Zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz wymaganiami norweskich pracodawców, malarz przemysłowy powinien być przeszkolony przez inspektora, [...]