Ekspertyzy i badania antykorozyjne

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie badań i analiz związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

Przyspieszone badania starzeniowe powłok i detali

Realizujemy badania w komorach solnych, wilgotnościowych i cyklicznych, aby ocenić wytrzymałość powłok i detali w różnych warunkach środowiskowych. Badania prowadzone są na próbkach referencyjnych oraz na detalach, a wycena jest indywidualna w zależności od kategorii środowiska korozyjnego oraz ilości detali.

Badania jakościowe zabezpieczenia antykorozyjnego

Przeprowadzamy pomiary grubości suchej powłoki, ocenę stopnia połysku, badanie przyczepności i szczelności powłok malarskich, ocenę koloru spektrofotometrem oraz ocenę twardości powłok malarskich, zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO.

Zgłady metalograficzne

Oferujemy precyzyjne badania struktury metalu, co pozwala na dokładną ocenę ich właściwości mechanicznych i korozyjnych.

Badania potencjodynamiczne i impedancyjne

Realizujemy zaawansowane badania elektrochemiczne, które pozwalają ocenić skuteczność zabezpieczeń antykorozyjnych oraz ich długotrwałość.

Ekspertyzy stanu zabezpieczenia antykorozyjnego obiektów istniejących

Naszym celem jest dokładne określenie stanu zabezpieczenia antykorozyjnego lub ogniochronnego, sprawdzenie zgodności z projektem oraz ocena funkcjonalności powłok. Opracowujemy również zalecenia i wytyczne technologiczne dla naprawy i renowacji powłok.