Certyfikat Norsok – do czego jest potrzebny?

Zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz wymaganiami norweskich pracodawców, malarz przemysłowy powinien być przeszkolony przez inspektora, posiadającego odpowiednie uprawnienia, także do wystawienia certyfikatu Norsok i/lub Epoxy.

Jaki jest cel kursu teoretycznego Norsok M-501?

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu:

 • podstawy procesów antykorozyjnych i metod ochronnych
 • przygotowania powierzchni
 • aplikację farby
 • kontrolę jakości

Osoby spełniające wymagania, kończą kurs przyznaniem certyfikatu Norsok M-501 oraz EPOXY (nie jest wymagany egzamin).

Nasze teoretyczne szkolenie Norsok M-501 dla malarzy przemysłowych – dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy, którzy ukończą nasze szkolenia otrzymają stosowny certyfikat lub certyfikaty, potwierdzające uzyskane umiejętności i stan posiadanej wiedzy.

Dodatkowo w trakcie zajęć, poruszamy tematy związane ze standardami pracy w Norwegii. Omawiamy także aktualną sytuację na rynku pracy w 2023.

Certyfikaty są wystawiane przez inspektora FROSIO lvl III, posiadających wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu projektów typu offshore. Inspektorzy uprawnieni są do wystawiania certyfikatu Norsok M-501.

Program szkolenia

Norsok M-501 + EPOXY – jednodniowe szkolenie teoretyczne, przeznaczone dla malarzy przemysłowych, pracujących na projektach typu offshore m.in. w Norwegii.

Kurs Norsok M-501 z zakresu:

 • Wprowadzenia do Standardu
 • Procedury i wymagania Standardu
 • Roli inspektora, zadania, wyposażenie
 • Przygotowanie powierzchni przed przystąpieniem do czyszczenia strumieniowo – ściernego
 • Czyszczenia i przygotowania powierzchni przed aplikacją farb
 • Przygotowanie powierzchni – ocena
 • Kontrola warunków klimatycznych
 • przygotowanie do aplikacji farb dwuskładnikowych (mieszanie i rozcieńczanie)
 • Omówienie różnych metod aplikacji farb
 • Parametry natrysku hydrodynamicznego
 • Przygotowania do oceny jakości powłok

Kurs Epoxy z zakresu:

 • Farby chemoutwardzalne (’EPOXY’)
 • Omówienie wpływu szkodliwości czynników chemicznych
 • Alergie i zmiany na skórze
 • Farby epoksydowe, poliuretanowe, epoksydowo-fenolowe, izocyjaniany oraz rozcieńczalniki
 • Karty Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych (KChPN)
 • Farby dwuskładnikowe – zasady użycia
 • Środki ochrony osobistej

Metodyka prowadzenia szkolenia

Część teoretyczna szkolenia prowadzona jest w formie wykładu, a rezultatem szkolenia jest wystawienie Dyplomu Norsok M-501 oraz EPOXY.

Miejsce szkolenia

Nasze szkolenia teoretyczne odbywają się w formie spotkania on-line.

Uwaga: Uczestnicy naszych szkoleń oszczędzają! Nie muszą ponosić kosztów dojazdu czy noclegu do zdobycia wiedzy!

Czas trwania kursu teoretycznego Norsok M-501

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych

Terminy najbliższych szkoleń

Zapraszamy do zgłoszenia na najbliższe szkolenia, które odbędą się:

 • 07.06.2024
 • 21.06.2024
 • 05.07.2024

Cena szkolenia

W 2024r. szkolenie kosztuje 1799 PLN.

Zainteresowany?

Zgłoś się na szkolenie wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy:

Zobacz inne szkolenia

 • Farby etylokrzemianowe

  Początkujący

  04.03.2024

  Najbliższy termin kursu

  Kalety

  Gdzie?

  1499 ZŁ

  Cena szkolenia

 • Kurs malarz-piaskarz

  Początkujący

  21.08.2024

  Najbliższy termin kursu

  Kalety

  Gdzie?

  12300 ZŁ

  Cena szkolenia

 • Kurs Norsok M-501

  Początkujący

  07.06.2024

  Najbliższy termin kursu

  On-line

  Gdzie?

  1799 ZŁ

  Cena szkolenia