Procedura zgłaszania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych i doradczych oferowanych przez Gtr Engineering Sp. z o.o.

Dla utrzymania najwyższych standardów usług szkoleniowych i doradczych, Gtr Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wprowadziła następującą procedurę zgłaszania reklamacji.
1. Celem zapewnienia ochrony praw oraz dobra naszych Klientów, poniżej przedstawiamy regulamin, który określa zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
2. Gtr Engineering Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku, jest organizatorem szkoleń, usług doradczych oraz inspekcji i nadzoru. Firma zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001014987, z numerem NIP: 7743275034 oraz REGON: 524255214.
3. Gtr Engineering Sp. z o.o. organizuje szkolenia stacjonarne oraz online (finansowane także ze środków pozyskanych z Urzędu Pracy), a także prowadzi nadzory techniczne i inspekcje.
4. Zobowiązania firmy Gtr Engineering Sp. z o.o. wobec Klienta/Uczestnika to:
4.1 Realizacja szkoleń oraz świadczenie usług doradczych przez kompetentny personel z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
4.2 Świadczenie usług na podstawie umowy, uzgodnień i planu realizacji.
4.3 Zapewnienie odpowiednich warunków podczas świadczenia usług szkoleniowych, doradczych, nadzorczych i inspekcji.
5. Klient/Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku:
5.1 Stwierdzenia niezgodności podczas realizacji projektu.
5.2 Zauważenia nieprawidłowości lub uchybień podczas realizacji szkolenia, usługi doradczej czy inspekcji.
6. Reklamacje można złożyć na dwa sposoby:
– Poprzez wysłanie e-maila na adres: office@gtr-engineering.com
– Listownie, wysyłając korespondencję na adres: UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 11, 09-400 PŁOCK.
7. Reklamacje powinny być złożone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia, usługi doradczej lub inspekcji.
8. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Państwa e-mailem lub telefonicznie w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.