Inspekcje FROSIO/NACE

Nadzory inwestorskie

Kompleksowy nadzór nad procesem zabezpieczenia antykorozyjnego w ramach inwestycji oraz opracowanie dokumentacji, takiej jak Projekt Zabezpieczenia Antykorozyjnego, dokumentacja przetargowa i program zapewnienia jakości (PZJ).

Powierzchnie referencyjne

Nadzór nad wyznaczoną powierzchnią referencyjną, zapewniający przestrzeganie wytycznych technologicznych opartych na specyfikacji technicznej oraz kartach technicznych.

Nadzory nad projektami zabezpieczeń antykorozyjnych

Całościowy nadzór nad procesem zabezpieczenia antykorozyjnego, realizowanym zgodnie ze specyfikacją Klienta.