Projektowanie

Projektowanie

Dobór systemu malarskiego z uwzględnieniem czynników korozyjnych:

 • Analiza środowiska korozyjnego
 • Wykaz specjalnych czynników wpływających na wybór systemu malarskiego
 • Wskazanie newralgicznych miejsc konstrukcji wymagających specjalnej ochrony
 • Ocena aktualnego stanu powłok i identyfikację przy renowacji zabezpieczenia
 • Wybór odpowiedniego systemu powłokowego zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 i przyspieszonymi badaniami korozyjnymi
 • Dostosowanie systemu powłokowego do planowanego przygotowania powierzchni
 • Zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchniach przylgowych/sprężanych wg PN-EN 1090-2
 • Wymagania dotyczące oceny jakości powłok, oceny wad niedopuszczalnych, koloru, zanieczyszczeń jonowych, zapylenia powierzchni przed malowaniem, stopnia chropowatości oraz oceny stanu przygotowania spoin i ostrych krawędzi wg PN-EN ISO 8501-3
 • Zalecenia dotyczące normatywnego odbioru robót, kontroli podczas malowania, wyrabiania otworów, krawędzi, nitów i śrub
 • Określenie liczby powierzchni referencyjnych oraz warunków gwarancji dla zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Dobór właściwego systemu powłokowego i elementów naprawy powierzchni z uwzględnieniem planowanej trwałości, środowiska korozyjnego oraz przygotowania powierzchni.